Pile Hammer

  • Pile Hammer

    Pile Hammer

    Kladivo na piloty má rychlé uplatnění při ošetřování měkkých základů vysokorychlostních železnic a dálnic, při rekultivaci moře a při stavbě mostů a doků, při podpoře hlubokých základových jám a při ošetřování základů běžných budov.Jako zdroj hydraulické energie využívá hydraulickou elektrárnu a generuje vysokofrekvenční vibrace prostřednictvím vibračního boxu, takže hromadu lze snadno zarazit do půdy.Má výhody malých rozměrů, vysoké účinnosti a nepoškozuje hromady.Je zvláště vhodný pro projekty s krátkým a středním vlasem, jako je obecní správa, mosty, koferdamy a základy budov.Hluk je malý a odpovídá městským standardům.