Zhutňovač

  • Compactor

    Zhutňovač

    Vibrační hydraulický zhutňovač je druh pomocného pracovního zařízení stavebních strojů, který se používá pro silniční, komunální, telekomunikační, plynárenská, vodárenská, železniční a další oddělení ke zhutnění inženýrského základu a zásypu příkopů.Je vhodný především pro hutnění materiálů s nízkou adhezí a třením mezi částicemi, jako je říční písek, štěrk a asfalt.Tloušťka vibrační pěchovací vrstvy je velká a stupeň zhutnění může splňovat požadavky vysoce kvalitních základů, jako jsou rychlostní silnice.